เว็บสล็อตเส้นทางการปกป้องขององค์กร S&D – จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

เว็บสล็อตเส้นทางการปกป้องขององค์กร S&D - จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

ในภาคที่ 3 เว็บสล็อตของซีรีส์การป้องกันอย่าง Moving The Goalposts (MTG) ซึ่งใช้ฟุตบอลเพื่อปรับปรุงสถานะทางสังคมของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในคิลิฟี ประเทศเคนยา แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ

การเดินทางจากนโยบายการปกป้องไปสู่การปฏิบัติ

MTG ได้พัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กเมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานปกป้องในวงกว้างภายในองค์กร แง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของเส้นทางการปกป้องของพวกเขาคือขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบายภายในและการสื่อสารข้อความการปกป้องไปยังชุมชนที่พวกเขาทำงาน ใขณะที่มีการสนับสนุนสำหรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปกป้องคุ้มครองใหม่ในหมู่เจ้าหน้าที่ MTการได้รับการสนับสนุนจากผู้เล่น อาสาสมัครและผู้ปกครองในคิลิฟีเป็นความท้าทายที่สำคัเนื่องจากขาดความเข้าใจในสิทธิเด็ก พนักงาน MTG แบ่งปัน ‘ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสิทธิขอตนเอง นับประสาสิทธิของเด็ก บางคนคิดว่า…เมื่อเด็กเริ่มไปโรงเรียน พวกเขาจะไม่ใช่เด็กอีกต่อไป ดังนั้นถ้าคนมีความคิดนั้น เราจะเริ่มพูดถึงสิทธิเด็กที่ไหน ‘ 

ในการตอบสนอง MTG ใช้ ‘Tumanyane’ ซึ่งเป็นฟอรัมที่ชุมชนสามารถมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและหาทางแก้ไข Tumanyanes เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและองค์กร และจัดให้มีเวทีเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น การแต่งงานก่อนวัยอันควร สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ทางเพศ และการปกป้องการได้รับการตรวจสอบภูมิหลังอย่างทางการของบุคคลในชนบทของเคนยายังคงเป็นเรื่องท้าทาย แต่เป็นข้อกำหนดที่สำคัญขององค์กทำงานกับเด็ก ปัจจุบัน MTG กำลังมองหาวิธีแก้ไขข้อจำกัดนี้ด้วยการขอใบรับรองความประพฤติที่ดีจากตำรวจ ซึ่งรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีความประพฤติดีและไม่เป็นที่รู้จักว่าเป็นอันตรายต่อเด็ก นอกจากนี้ MTG มักใช้การตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การขอให้สมาชิกคนสำคัญของชุมชนประเมินตัวบุคคล

การนำนโยบายการป้องกันไปปฏิบัติเป็นเส้นทางการเรียนรู้

ที่แท้จริงสำหรับ MTG ในแง่ของการทำให้แน่ใจว่านโยบายถูกนำไปใช้กับการปฏิบัติและความหมายสำหรับชุมชนและพนักงานเหมือนกัน – การปรับเปลี่ยนการทำงานภายในบริบทของท้องถิ่น ไม่เพียงแต่การใช้แรงงานเด็ก การทารุณกรรมทางเพศต่อเด็กผู้หญิง และการข่มขืนกระทำชำเราในองค์กรเท่านั้น พวกเขายังกระตือรือร้นที่จะทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีหลักการพื้นฐานในการปกป้องเด็กในการเล่นกีฬา: การปฏิบัติเช่นการล้างวัตถุอันตรายออกจากสนามและการฝึกซ้อมฟุตบอล เริ่มต้นและสิ้นสุดเร็วขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงจะไม่กลับบ้านในตอนเย็นเมื่อมืดและรู้สึกอ่อนแอมากขึ้นMTG เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติจริงในการปกป้องเด็กไม่จำเป็นต้องซับซ้อน และบางครั้งก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในการปกป้องเด็กจากอันตรายได้ดีขึ้น International Inspiration ยังคงสนับสนุนพันธมิตรเช่น MTG เพื่อสร้างความสามารถและดูแลให้การปกป้องเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ อย่าพลาดตอนที่สี่ของซีรีส์นี้ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่ 140 ซึ่งเน้นย้ำถึงความพยายามของสหพันธ์เน็ตบอลนานาชาติในการส่งเสริมการคุ้มครองเด็กและมาตรการป้องกันในกีแฮนด์บอลตอนนี้เป็นเวลาของเราที่จะแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าสำหรับบุคคลและโลกโดยรวม ด้วยกายอมรับวาระ 2030 ของ UN และใช้ SDGs เป็นเข็มทิศสำหรับโปรแกรมกีฬาและการพัฒนานโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในแรงผลักดันเชิงบวก เช่น ‘การอุทิศ’ ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น ‘วินิจฉัย’ เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์และ

ภารกิจในปัจจุบัน และ ‘ชี้นำ’ อนาคตที่ดีกว่าสำหรับกีฬาหากจำเป็น ระบุการกระทำที่จำเป็นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง (‘การออกแบบ’) ในขณะเดียวกันก็รับประกันการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด (‘อภิปราย’) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สร้างแผนการดำเนินงานเพื่อ ‘ส่งมอบ’ แนวทางที่ยึดตามผลลัพธ์โดยรวมกระบวนการติดตามและประเมินผลเพื่อ ‘ตรวจจับ’ และประเมินผลกระทบ พลังของกีฬาสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ทั่วทั้งภาคส่วนเพื่อช่วยขับเคลื่อนการฟื้นตัวของโลก ด้วยการใช้เฟรมเวิร์ก SDG ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ชุมชนการพัฒนากีฬสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว สอดคล้องและด้วยเหตุนี้จึงขยายความพยายามของแต่ละบุคคล เพื่อที่เราจะได้ช่วยกัน #buildbackbetter ร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องเว็บสล็อต