สล็อตแตกง่ายหมวดหมู่สิทธิมนุษยชนและเพศในกีฬา

สล็อตแตกง่ายหมวดหมู่สิทธิมนุษยชนและเพศในกีฬา

ในโลกที่มุ่งมั่นสล็อตแตกง่ายเพื่อสังคมที่มีความเท่าเทียมและเท่าเทียม โลกของกีฬาเหมาะสมกับประเภทเพศอย่างไร? อภิปรายถึงการโยนขึ้นระหว่างการควบคุมสำหรับ “สนามเด็กเล่นระดับ” และการจัดหาสนามเด็กเล่นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

กีฬาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นผู้ถือคบเพลิง

ในการแสดงออกและการปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และในขณะที่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนสาเหตุ แต่กีฬาที่จัดระดับโลกมักไม่ค่อยมีการควบคุมการละเมิดและ/หรือปกป้องสิทธิมนุษยชนในทศวรรษที่ผ่านมา มีการพูดคุยและความตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ ความลื่นไหล และการแสดงออกทางเพศ การพิจารณาคดีล่าสุดกับ Caster Semenyaโดยศาลอนุญาโตตุลาการกีฬา (CAS) เปิดประเด็นเรื่องการรวมเพศในด้านกีฬาแนวคิดเรื่อง ” สนามแข่งขัน ” เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการแบ่งแยกเพศในกีฬา การทำเช่นนี้เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับความสำเร็จ ขณะที่รักษาค่านิยมเหล่านี้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านกีฬาหลายแห่ง (เช่น คณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือหน่วยงานต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก) ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในขณะที่เห็นได้ชัดว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อนักกีฬา และส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาหญิง

ในการเริ่มต้น แนวคิดเช่นสนามแข่งขันหรือความเป็นธรรมล้วนเป็นปรัชญาในธรรมชาติ สร้างขึ้นโดยสังคมเพื่อสร้างระเบียบและความสม่ำเสมอบางอย่าง เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้แล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศและการไม่แบ่งแยกจะมีความสำคัญเหนือกว่าแนวคิดเหล่านี้โดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ การแบ่งแยกเพศเฉพาะเหล่านี้ละเลยความแตกต่างระหว่างเพศและเพศ ในขณะที่อดีตมีพื้นฐานมาจากลักษณะทางชีววิทยา อย่างหลังรวมถึงเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ กล่าวคือ อัตลักษณ์ของตนเองภายใน หากโครงสร้างการแบ่งแยกที่เข้มงวดเหล่านี้ถูกนำมาใช้ จะไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยการยกเว้นบุคคลที่มีลักษณะทางเพศ ที่

 ‘ แหกคอก ‘

แนวคิดเรื่องรูปลักษณ์ทางเพศตามแบบแผนก็มีปัญหาในตอนแรกเช่นกัน มาตรฐานที่กำหนดในการกำหนดความเป็นผู้หญิงและความเป็นชายล้วนเป็นผลพวงจากบรรทัดฐานของปิตาธิปไตยที่มีมาช้านาน ตำแหน่งที่ถดถอยของนักกีฬาหญิงที่มีกล้ามเนื้อมากเกินไปหรือไม่ “เป็นผู้หญิงเพียงพอ ” มีเวลาและอีกครั้งทำให้เธอต้องพิจารณาเพิ่มเติมและไม่จำเป็นเพียงเพราะเธออาจไม่สอดคล้องกับมุมมองของปิตาธิปไตยว่าผู้หญิงควรมีลักษณะอย่างไร เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเนื่องจากผู้ชายที่มีคุณลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่นได้รับการกล่าวขานว่าเป็นตำนานในกีฬาของพวกเขา ในขณะที่ผู้หญิงถูกดูหมิ่นด้วยความสงสัยอย่างร้ายแรง

หากเราในฐานะสังคมกำลังมุ่งสู่การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน โดยยอมรับโดยปราศจากข้อสงสัยในการแสดงออกอย่างอิสระและความเท่าเทียมกันของแต่ละบุคคล จะเข้าใจยากว่าทำไมกีฬาควรทำอย่างอื่น สิทธิพลเมืองมักถูกลดให้เป็นสถานะรองเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าหรือผลประโยชน์แอบแฝงอื่นๆ ชุมชนกีฬาต้องออกมาต่อต้านการเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมอย่างรุนแรงและเสียงดัง ในฐานะที่เป็นกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับและเคารพในระดับโลก ผู้มีอำนาจตัดสินใจในโลกกีฬาควรแบกรับความรับผิดชอบในการส่งเสริมการรวมตัวและความเท่าเทียมกันสำหรับทุกคนสิ่งสำคัญคือต้องมองในแง่ดีว่าในการส่งเสริมค่านิยมด้านกีฬา การประนีประนอมกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ นี่คือการต่อยอดอุดมคติสมัยใหม่ที่ทำได้โดยขบวนการสตรีนิยมเพื่อเข้าถึงสังคมการกีฬาที่ครอบคลุมและละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น!สล็อตแตกง่าย